فراديد پایش سیستم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.target-gps.com
میانگین حقوق ماهانه
0.9 میلیون
1.1

تجربه شخصی

۱۰ ماه پیش
تخصص مخفی
Freelance

نیروی کار به عنوان سرمایه شرکت حساب نمیشود/درخواست کار بیش از توان فردی/پرخاشگری و رفتار نامناسب مدیریت/تخریب شخصیت کارمندان توسط مدیریت/دخالت دادن کارمندان در انجام امور غیر محوله و امور شخصی مدیریت/ درخواست انجام امور غیر از چارچوب کاری تعریف شده/استفاده از نیروی کارمندی به عنوان نیروی کارگری/ضعف در تامین مایحتاج امور اداری و کارمندی/جلسات بدون نتیجه و یکطرفه/نبود امنیت شغلی/عدم ارتقا سمت در کار/عدم پیشرفت کاری/نسبت دادن و انتقال موجهای منفی در خصوص پایین آمدن بازدهی شرکت به کارمندان/ایجاد کار اقوامی در بخشهای عالی رتبه شرکت/فشار در تسریع انجام امور محوله بیش از حد توان/نتیجه گیری کارهای روزمره کارمندان از طریق مشاهده 2دقیقه از طریق دوربین مدار بسته نسبت به کل ساعت اداری روزانه/حداقل افزایش حقوق سالیانه/عدم موافقت با حقوق استحقاقی کارمندان اعم از دریافت مرخصی، وام شرکتی، تنخواه مورد نیازو../بی ثباتی و چندگانگی در مدیریت

نکات مثبت
واریزی به موقع حقوق بیمه
نکات منفی
کنترل کارمندان با دوربین عدم دریافت پاداش مدیریت بی ثبات مدیریت ضعیف جلسات بی نتیجه عدم امنیت شغلی مشکلات مالی شرکت
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت فروردین 1398