کوانتوم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه کاری
خرده فروشی، عمده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای اصفهان
میانگین حقوق ماهانه
2.3 میلیون
2.8

۱

۲ ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

۱

نکات مثبت
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار