جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کوانتوم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
فروشگاهی اصفهان
میانگین حقوق ماهانه
2.3 میلیون
2.8

۱

۱۰ ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

۱

نکات مثبت
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار