جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کوانتوم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
فروشگاهی اصفهان
میانگین حقوق ماهانه
2.3 میلیون
2.8

تجربه کاری در شرکت کوانتوم: ۱

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 2.80 در جابگای ثبت کرده است.

۱

پیشنهاد به دوست:
خیر