داده پردازی رسپینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 13 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.respina.net
میانگین حقوق ماهانه
3.3 میلیون
1.5

کارشناس NOC

۶ ماه پیش
کارشناس پشتیبانی فنی
تمام وقت

صفحه گذاری و دروغ گویی پشت کارمندان بعد از اومدن بیرون از شرکت .

نکات مثبت
بازی رایانه ای
نکات منفی
عدم دریافت پاداش مدیریت ضعیف حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی پایه حقوق کم
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت آذر 1392
تاریخ پایان فعالیت خرداد 1393