داده پردازی رسپینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 10 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.respina.net
میانگین حقوق ماهانه
2.9 میلیون
2.1

کارشناس NOC

۲ ماه پیش
کارشناس پشتیبانی فنی
تمام وقت

صفحه گذاری و دروغ گویی پشت کارمندان بعد از اومدن بیرون از شرکت .

نکات مثبت
بازی رایانه ای
نکات منفی
پایه حقوق کم مدیریت ضعیف حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی عدم دریافت پاداش
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Aazar 1392
تاریخ پایان فعالیت Khordaad 1393