جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

هیچستان

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 11 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
5.3 میلیون
1.8

عدم مدیریت در این شرکت

یک سال پیش
کارشناس معمار
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

حقوق ها کاملا بی موقع و دیر داده می شود

برخورد مدیران شرکت مناسب نیست

تجربه دیگران را مجددا تجربه می کنند

عدم آگاهی به شرایط کاری کارمندان و فشار کاری نامعقول

عدم رسیدگی شرکت به پیشنهاد کارمندان برای ارتقا سطح کاریپیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت Aabaan 1397
تاریخ پایان فعالیت Esfand 1397