هیچستان

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 9 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
5.3 میلیون
1.8
کارشناس معمار
تمام وقت

حقوق ها کاملا بی موقع و دیر داده می شود

برخورد مدیران شرکت مناسب نیست

تجربه دیگران را مجددا تجربه می کنند

عدم آگاهی به شرایط کاری کارمندان و فشار کاری نامعقول

عدم رسیدگی شرکت به پیشنهاد کارمندان برای ارتقا سطح کارینکات مثبت
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت آبان 1397
تاریخ پایان فعالیت اسفند 1397