رادین سیستم تدبیر افق

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت قدس www.rsto.ir
میانگین حقوق ماهانه
1.8 میلیون
3.6

پیشرفت

۸ ماه پیش
مهندس نرم افزار
تمام وقت


نکات مثبت
کار با آخرین تکنولوژی ها تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی بیمه
نکات منفی
حقوق ناکافی مشکلات مالی شرکت عدم پرداخت به موقع حقوق بی نظمی کاری جلسات بی نتیجه
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1397