جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کاسپید

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.kaspid.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه کاری در شرکت کاسپید: شرکت کاسپید درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 3 تجربه با میانگین امتیاز 3.40 در جابگای ثبت کرده است.
شرکت کاسپید درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت Amordaad 1394
تاریخ پایان فعالیت Amordaad 1394