جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

رایان طب

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان www.rayanteb.com
میانگین حقوق ماهانه
3.2 میلیون
1

بسیار بد

۲ سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

من 5 سال در این شرکت کار کردم. در محل کار صحبت به کلی ممنوع است. رفت و آمد با همکاران ممنوع است. کلیه سیستم ها مانیتور می‌شوند و پشت سر هم نفر یک دوربین هم قرار دارد. زندگی شخصی شما را کنترل می ‌کنند و باید 24 ساعت در اختیار شرکت باشید.

محدوده مسئولیت شما مشخص نیست.

باید با تکنولوژی های قدیمی مثل دلفی 7 کار کنید.

قرار داد کاری به شما داده نمی ‌شود و سفته گرفته می شود.

حقوق یک ماه یا بیشتر  دیر تر پرداخت می‌شود. مزایا و بیمه و ... انجام نمی‌شود.

نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم توازن کار و زندگی عدم پرداخت به موقع حقوق کنترل برنامه نویس ها با دوربین عدم امنیت شغلی مدیریت ضعیف حقوق ناکافی بی نظمی کاری مشکلات مالی شرکت بیمه نکردن عدم امکان استراحت بین کار
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت Esfand 1391
تاریخ پایان فعالیت Esfand 1395