رایان طب

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان www.rayanteb.com
میانگین حقوق ماهانه
3.2 میلیون
1

بسیار بد

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

من 5 سال در این شرکت کار کردم. در محل کار صحبت به کلی ممنوع است. رفت و آمد با همکاران ممنوع است. کلیه سیستم ها مانیتور می‌شوند و پشت سر هم نفر یک دوربین هم قرار دارد. زندگی شخصی شما را کنترل می ‌کنند و باید 24 ساعت در اختیار شرکت باشید.

محدوده مسئولیت شما مشخص نیست.

باید با تکنولوژی های قدیمی مثل دلفی 7 کار کنید.

قرار داد کاری به شما داده نمی ‌شود و سفته گرفته می شود.

حقوق یک ماه یا بیشتر  دیر تر پرداخت می‌شود. مزایا و بیمه و ... انجام نمی‌شود.

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات بی نظمی کاری مدیریت ضعیف عدم پرداخت به موقع حقوق عدم امکان استراحت بین کار عدم توازن کار و زندگی کنترل برنامه نویس ها با دوربین عدم امنیت شغلی حقوق ناکافی بیمه نکردن مشکلات مالی شرکت
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت اسفند 1391
تاریخ پایان فعالیت اسفند 1395