جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پرهام رسانه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی اصفهان
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
4.6
موشن گرافست
پروژه ای

بسیار لذت بخش ، کار تیمی بسیار قوی

نکات مثبت
پرداخت حقوق به موقع تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی مدیریت بسیار منظم تیم حرفه ای کار در محیط مطبوع و به‌روز تعهد بالای پرسنل به کار همکاری با بهترین ها
نکات منفی
مزایای کم
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Amordaad 1397
تاریخ پایان فعالیت Amordaad 1398