آژانس دیجیتال مارکتینگ دارت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران DaartAgency.com
میانگین حقوق ماهانه
2.1 میلیون
1.8
تخصص مخفی
تمام وقت

محیط بد این شرکت از اولین روز تو ذوق می زد. دعوا بین واحدها، جنگ قدرت، ساختار سلسله مراتبی، ... نیروها تند تند عوض می‌شدند و می‌رفتند. همینطور بدقولی در پرداخت حقوق وجود داشت.

نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
محیط غمگین مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش عدم پرداخت به موقع حقوق بی نظمی کاری بد قول مشکلات مالی شرکت مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار