تسکولو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران taskulu.com
میانگین حقوق ماهانه
6 میلیون
3

محیط بد

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

محیط کاری سرد و خشک، عدم پرداخت به موقع حقوق (حتی بعضی از دوستان یک سال حقوق نگرفته بودند)

نکات مثبت
نکات منفی
محیط سرد و خشک بد قول مشکلات مالی شرکت هدر دادن منابع حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی عدم پرداخت به موقع حقوق بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار