جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مهر رایانه تحریر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
3.5 میلیون
1.4

مدیریت ضعیف

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 2.20 در جابگای ثبت کرده است.

بزرگترین مشکل این شرکت ، مدیریت به شدت ضعیف و دهان بین بود .حقوق ها به موقع پرداخت نمیشد .

به حرفهایی که زده میشد متعهد نبودن 

نکات مثبت
نوشیدنی رایگان
نکات منفی
عدم پرداخت به موقع حقوق عدم امنیت شغلی بی نظمی کاری حقوق ناکافی بد قول مدیریت ضعیف
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Farvardin 1398