مهر رایانه تحریر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
3.5 میلیون
1.4

مدیریت ضعیف

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

بزرگترین مشکل این شرکت ، مدیریت به شدت ضعیف و دهان بین بود .حقوق ها به موقع پرداخت نمیشد .

به حرفهایی که زده میشد متعهد نبودن 

نکات مثبت
نوشیدنی رایگان
نکات منفی
حقوق ناکافی عدم پرداخت به موقع حقوق مدیریت ضعیف بد قول بی نظمی کاری عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت فروردین 1398