جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

محیا پرداز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 12 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت یزد mahyapardaz.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه کاری در شرکت محیا پرداز: شرکت محیا پرداز درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.

۲ سال پیش
تخصص مخفی
پروژه ای
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.60 در جابگای ثبت کرده است.
شرکت محیا پرداز درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت Esfand 1396
تاریخ پایان فعالیت Esfand 1397