توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات سیگما

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 14 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.sigma.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تخصص مخفی
تمام وقت
شرکت توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات سیگما شکایت رسمی خود را از به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
نکات مثبت
نکات منفی
عدم دریافت پاداش بد قول مدیریت ضعیف کنترل برنامه نویس ها با دوربین ساعت کاری بالا عدم پرداخت به موقع حقوق عدم توازن کار و زندگی عدم امکان استراحت بین کار
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار