جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

آرتا ویژن آوا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران infravision.ir
میانگین حقوق ماهانه
2.8 میلیون
1.2

نیروی فنی

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.20 در جابگای ثبت کرده است.

ناهماهنگی بین تیم ها و رویکرد استفاده ی حداکثری از نیروی فنی در قبال کمترین مزد و امکانات از بارزترین مشخصات مدیر فنی آوا می باشد.

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش بی نظمی کاری حقوق ناکافی ساعت کاری بالا مدیریت ضعیف جلسات بی نتیجه
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار