آرتا ویژن آوا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران infravision.ir
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
1.2

نیروی فنی

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

ناهماهنگی بین تیم ها و رویکرد استفاده ی حداکثری از نیروی فنی در قبال کمترین مزد و امکانات از بارزترین مشخصات مدیر فنی آوا می باشد.

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش حقوق ناکافی جلسات بی نتیجه ساعت کاری بالا مدیریت ضعیف بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار