پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران pajhuheshco.com
میانگین حقوق ماهانه
4.1 میلیون
1.4

برنامه نویس

۷ ماه پیش
Full Stack
تمام وقت

شرکتی با مدیریت اتوبوسی،محل مناسبی برای مدیرانی که چند صباحی از منابع سازمان سواستفاده کنند و شرکت را بدبخت کنند، استفاده از جوانان بی تجربه در پست های سرپرستی، اولویت رفیق بازی بر شایسته محوری، دائما در حال تعدیل نیرو و در عین حال گرفتن نیروهای جدید

نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
عدم پرداخت به موقع حقوق حقوق ناکافی بی نظمی کاری مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار