توسعه زیرساخت ویرا افزار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران vira-afzar.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
5
برنامه نویس اندروید
کارآموزی

تجربه ی کاری من در شرکت  اینترنت اشیا ویراافزار در کنار افراد با تجربه ی شرکت و نقش من به عنوان اندروید کار تجربه ی فوق العاده ای بود نه تنها برنامه ی کاری منعطف همچنین یادگیری چیز های جدید در مورد اینترنت اشیا و تعامل اینترنت و اشیا.

نکات مثبت
کار در محیط مطبوع و به‌روز تیم جوان و با انگیزه تیم حرفه ای بازی رایانه ای اهمیت به دیزاین زمان کاری شناور تیم صمیمی
نکات منفی
شرکت کوچک
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار