گراف مدیا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران graphmedia.ir
میانگین حقوق ماهانه
2.6 میلیون
2
تخصص مخفی
تمام وقت

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه بیمه
نکات منفی
ساعت کاری بالا عدم توازن کار و زندگی هدر دادن منابع
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت شهریور 1395
تاریخ پایان فعالیت اردیبهشت 1397