پرداخت اول کیش (جیرینگ)

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.jiring.ir
میانگین حقوق ماهانه
4.7 میلیون
1
Full Stack
تمام وقت

متاسفانه تیم مدیریت قبلی که پنج سال در این شرکت بودن فاقد تجربه، بسیار باندباز، دائم مشکوک و عاشق کارمندهای پاچه خوار بودند. شرکت هیچ پیشرفتی که نداشت هیچ هیچگونه پیشرفت برای کارمندانش قائل نبود. پاداش ها به نحو تبعیض آمیزی تقسیم می شد و خدماتی ها و نگهبان ها از بیمه تکمیلی و مزایا برخوردار نبودند. منابع انسانی فقط واحدی برای کنترل کارمندها از دوربین، قطع کردن اضافه کاری ها و ندادن آنکال و حق ماموریت بود. در ابتدای ورود قول ها وعده هایی می دادند که به هیچ کودوم عمل نمی شد. همه چیز سلیقه ای و محفلی تعیین می شد. سطح حقوق و مزایا به طرز بی رحمانه ای پایین بود.

از مرداد ۹۸ تیم جدید مدیریتی اومده که امیدوارم این جهنم رو یه ذره جای بهتری بکنه. متاسفانه جیرینگ فقط یه برند خوشگله و پشتش هیچ چیزی نیست.


نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش عدم پرداخت به موقع حقوق بی نظمی کاری بد قول پایه حقوق کم مشکلات مالی شرکت شرکت کوچک کنترل برنامه نویس ها با دوربین مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی جلسات بی نتیجه هدر دادن منابع حقوق ناکافی بیمه نکردن عدم توازن کار و زندگی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت امرداد 1398
تاریخ پایان فعالیت امرداد 1398