جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

اینتن

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران inten.asia
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
4.6

آرامش و پیشرفت

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 4.60 در جابگای ثبت کرده است.

در اینتن فرصت دارید برای آنکه پیشرفت کنید و از تجربیات همدیگر استفاده کنید. مانعی برای آنکه مطالب جدید یاد بگیریدنیست. اینتن جو صمیمی دارد چیزی که شاید در کمتر جایی به چشم میخورد.

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه تیم صمیمی
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Farvardin 1394