ده بازار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان www.dehbazar.ir
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
5

خیلی خوب

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

محیطی صمیمی ودوستانهنکات مثبت
کار در محیط مطبوع و به‌روز تیم جوان و با انگیزه مدیریت بسیار منظم همکاری با بهترین ها تیم حرفه ای
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار