تولیدی روغن سینولکس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
نفت و گاز تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
3

مخفی

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

نه خیلی بد و نه خیلی خوب

بیشترین مشکل عدم پرداخت به موقع و حقوق بسیار پایین.

عدم پرداخت حقوق حتی بیش از ۶ ماه.

مدیریت جوان و بسیار دمدمی مزاج و کم تجربه.


نکات مثبت
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار