جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

جاوید توس خراسان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
1

فروش

یک سال پیش
کارشناس
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

من دو روز در این شرکت کار کردم بعد از دو روز شخصی که با من مستقیم کار می کرد گفت سیستم های شرکت را می خواهند فردا ارتقا بدهند لطفا تشریف نیارید بعد که من تعجب کردم دروغ دیگری گفت که من یک هفته مرخصی هستم شما هم یک هفته نیا.در صورتی که من تماس گرفتم فردای اون روز و ایشون تشریف داشتند.به نظرم رفتارشان با کسی که ده سال سابقه کار داره خیلی بچگانه و غیر حرفه ای بود.البته از شرکتهای موروثی و خانوادگی بهتر از این نمیشه انتظار داشت.

خوشحالم که فقط دو روز از وقت گرانبهایم هدر رفت.

امیدوارم تجربه من برای دیگران مفید واقع شود

نکات مثبت
نکات منفی
عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Tir 1398
تاریخ پایان فعالیت Tir 1398