جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

موسسه آموزشی مخدومی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
رسانه و انتشارات تهران makhdoomi.ir
میانگین حقوق ماهانه
1.2 میلیون
1

برنامه نویس

یک سال پیش
برنامه نویس وب
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 1.70 در جابگای ثبت کرده است.

مدیریت بسیار بد /

سیستم های قدیمی 

نکات منفی
مدیریت بی ثبات ساعت کاری بالا کنترل برنامه نویس ها با دوربین عدم امنیت شغلی بد قول مدیریت ضعیف حقوق ناکافی عدم کنترل اعصاب بی نظمی کاری بیمه نکردن عدم امکان استراحت بین کار
پیشنهاد به دوست:
خیر