موسسه آموزشی مخدومی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
رسانه و انتشارات تهران makhdoomi.ir
میانگین حقوق ماهانه
1.2 میلیون
1

برنامه نویس

یک سال پیش
برنامه نویس وب
تمام وقت

مدیریت بسیار بد /

سیستم های قدیمی 

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات بد قول بی نظمی کاری مدیریت ضعیف ساعت کاری بالا عدم کنترل اعصاب عدم امکان استراحت بین کار کنترل برنامه نویس ها با دوربین عدم امنیت شغلی حقوق ناکافی بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار