جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

دلتاگلبال

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران deltaglobal.ir
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
1.9

برنامه نویس

یک سال پیش
تخصص مخفی
پاره وقت

فقط در یک کلمه: واقعا افتضاح. مدیریت فله ای و اتوبوسی، بدون برنامه مشخص و هیچ آینده ای و چند صد میلیون تومان منفی.

نکات مثبت
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Amordaad 1397
تاریخ پایان فعالیت Tir 1398