مدرسه کسب و کار آیا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران www.ayabusinessschool.com
میانگین حقوق ماهانه
1.7 میلیون
1

...

یک سال پیش
کارمند فروش
تمام وقت
همشون دزدن فقط بیگاری میکشن هیچ پولیم نمیدن خبری هم از پورسانت نیست
نکات مثبت
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار