هیچستان

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 7 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
5.2 میلیون
1.5

فروش

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

به نظرم جای مناسبی نیست و اصلا به کارکناش اهمیت نمیدن حقوق دادنشونم اصلا سر وقت نبوده و نیست 

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت ضعیف حقوق ناکافی بد قول عدم پرداخت به موقع حقوق پایه حقوق کم
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار