پایا نویس پارسیان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
رسانه و انتشارات تهران tarjome.ir
میانگین حقوق ماهانه
0.5 میلیون
5
تولید محتوا
Freelance

من با این مؤسسه در زمینه تأمین محتوا به صورت دورکاری همکاری داشتم. تجربه خوبی بود.

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی مدیریت بسیار منظم برگزاری دوره‌های آموزشی
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1398