ثبت نارین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
مالی و اعتباری تهران www.sabtnarin.com
میانگین حقوق ماهانه
1.8 میلیون
5

کارمند اداری

یک سال پیش
کارمند
تمام وقت

مشغول به کار از سال 93 تا هم اکنون

نکات مثبت
همکاری با بهترین ها بیمه تیم صمیمی
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار