جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

طراحان سفید

سال تاسیس 2020 1-10 نفر 7 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت مشهد whitedesigners.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه کاری در شرکت طراحان سفید: شرکت طراحان سفید درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.

۳ ماه پیش
تخصص مخفی
پاره وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 2.60 در جابگای ثبت کرده است.
شرکت طراحان سفید درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
پیشنهاد به دوست:
خیر