تاریانا

سال تاسیس 2011 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان tarianagroup.ir
میانگین حقوق ماهانه
1 میلیون
1
تخصص مخفی
تمام وقت

نکات مثبت
هیچ نکته مثبتی به ذهنم نمیرسه
نکات منفی
عدم وجود امنیت شغلی عدم پیشرفت، یادگیری و ارتقا حقوق کم و مزایا هیچی مدیریت ضعیف و خودخواه
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار