پترو کالای نفت آریا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
نفت و گاز تهران
میانگین حقوق ماهانه
4.5 میلیون
4.9

فوق العاده

یک سال پیش
بازرگانی
تمام وقت

بهترین دوران زندگی

همکاری با افراد متخصص و کارکشته

ممنونم از مدیریت مجموعه

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه بیمه تیم حرفه ای تعهد بالای پرسنل به کار همکاری با بهترین ها مدیریت بسیار منظم حقوق خوب
نکات منفی
ندارد
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار