نگین تبلیغات

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران www.neginadv.com
میانگین حقوق ماهانه
3.5 میلیون
1.4
تخصص مخفی
تمام وقت

این شرکت یکی از بدترین و در عین حال جالبترین تجربیات کاری من بود. نکات منفی شرکت شامل دهن بینی، غیبت، زیر آب زنی، چاپلوسی و ... است. متاسفانه مدیران شرکت به شدت تاثیر پذیر هستند و ثباتی در مدیریت شرکت نیست. بطوری که تصمیمات ممکن است از سوی یک مدیر مطرح و از سوی دیگری بلافاصله حذف شود.

کارمندان به واسطه تاخیر تا میزان 5 برابر جریمه میشوند. یعنی یک ساعت تاخیر را 5 ساعت حساب میکنند.

مدیران واحد در جهت حفظ جایگاه پشت نیروهای کاری خود را خالی میکنند و این منجر به تخریب مسائل بر سر کارمندان میشود.

شرکت کارمندان را تحت فشار برای نوشتن استعفا قرار میدهد و گاها رفتارهای توهین آمیزی صورت میگیرد یا گاها کارمندان بدون هیچ هماهنگی یا امکان خداحافظی از دیگران اخراج میشوند.

شرکت چند ماهی حقوق پرسنل را درست پرداخت میکرد و این را به عنوان منت و امتیاز همیشه مطرح میکرد اما متاسفانه شرکت در پرداخت و انجام تعهداتش به مشکل خورده است.

در نهایت اینکه اخلاق سازمانی و اصول حرفه‌ای در این شرکت جریان ندارد.

تنها نکته مثبت کار کردن با افرادی بود که فضای کاری دشوار این شرکت را قابل هضم میکردند.

نکات مثبت
بیمه تعهد بالای پرسنل به کار تیم صمیمی
نکات منفی
مدیریت بی ثبات جلسات بی نتیجه عدم کنترل اعصاب مدیریت ضعیف بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت آبان 1396
تاریخ پایان فعالیت اسفند 1397