وب پارس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی اصفهان webpars.co
میانگین حقوق ماهانه
1.5 میلیون
3.2

محیط دوستانه

یک سال پیش
Full Stack
پروژه ای

محیط دوستانه و خوبی بود، من یک پروژه براشون انجام دادم ولی بعد انجام حدود چهار پنج ماه طول کشید تا کامل تسویه کنن

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی
نکات منفی
بد قول بی نظمی کاری عدم پرداخت به موقع حقوق بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت فروردین 1391
تاریخ پایان فعالیت اردیبهشت 1391