جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

هم سایت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.hamsite.ir
میانگین حقوق ماهانه
2.2 میلیون
5

من هم سایت دارم

یک سال پیش
تخصص مخفی
پروژه ای
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 5.00 در جابگای ثبت کرده است.

کارشناس های هم سایت بهترین تجربه رو به من برای رشد و توسعه کسب و کارم نشون دادند.

مرسی هم سایت.............. من هم سایت دارم.

نکات مثبت
تیم حرفه ای کار با آخرین تکنولوژی ها همکاری با بهترین ها
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار