جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

شبکه راه پرداخت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
رسانه و انتشارات تهران way2pay.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

مدیریت بد

۱۳ روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

نمی‌خوام بگم که کار کردن در راه پرداخت هیچ نکته مثبتی نداره ولی وقتی مدیر این رسانه کنترلی بر خشم و عصبانیتش نداره و هر چند روز یکبار به بهانه‌های مختلف (بهانه‌هایی که شاید ربطی به تحریریه هم نداشته باشند) داد و بیداد می‌کنه و حتی بعضی اوقات به شخصیت اعضای تحریریه توهین می‌کنه، دیگه نکات مثبت ارزشی ندارند. 

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه
نکات منفی
مدیریت ضعیف جلسات بی نتیجه
پیشنهاد به دوست:
خیر