جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پرگاس طب

سال تاسیس 2018 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران lafarrerr.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه کاری در شرکت پرگاس طب: شرکت پرگاس طب درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.

۵ ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.90 در جابگای ثبت کرده است.
شرکت پرگاس طب درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
پیشنهاد به دوست:
خیر