داده پردازی رسپینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 15 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.respina.net
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تخصص مخفی
تمام وقت
شرکت داده پردازی رسپینا شکایت رسمی خود را از به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
نکات مثبت
بیمه تکمیلی بیمه تیم صمیمی تیم حرفه ای
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش مدیریت ضعیف حقوق ناکافی بی نظمی کاری عدم امنیت شغلی کنترل برنامه نویس ها با دوربین
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Aazar 1397