ارتباطات نوین فرانام

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.faranam.net
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
2
برنامه نویس بک اند
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

گفتن تمام تیم ما سینیور هستن حتی بچه‌های پشتیبانی و کال‌سنتر ولی تو جونیوری باید کارآموزی بیای بعد شاید قبولت کردیم. پرسید انگلیسی چه قدر بلدی؟ گفتم در حدی که بتونم داکیومنت بخونم و انگلیسی سرچ کنم اوکیم. با تعجب پرسید مگه انگلیسی سرچ می‌کنی؟ چه طوری خودشون رو سنیور می‌دونستن در عجبم!!!

از طرف جایی که درخواست داده بودم وضیعت من به حال استخدام شد تغییر کرد ولی هیچ وقت با من تماس نگرفتن.

نکات مثبت
نکات منفی
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 4000000
تاریخ مصاحبه Tir 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه