تدبیرگستران بهینه ساز

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 13 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران tgbsco.com
میانگین حقوق ماهانه
4.8 میلیون
1.1

دفتر بد مسیر و تاخیر بابت مصاحبه

۳ ماه پیش
برنامه نویس وب
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

اول اینکه شرکت جای بد مسیر هستش و مجبور شدم آژانس بگیرم برم

کلی تاخیر داشت روند مصاحبه و تو راهرو نشسته بودم و از گرسنگی و شلوغی دفتر داشتم ضعف میرفتم

مسئول منابع انسانی یه داد زد اسم خانوم دفتردار رو صدا زد که برای مصاحبه بیاد شبیه دفتر فرمانده پادگان بود انگار !!!

شروع کرد به پرسیدن سوالات شخصی و فضولی در زندگی شخصی و ... که من گفتم علاقمند نیستم همچین سوالاتی رو جواب بدم

آخرش هم گفت برای تاخیرها کسری کار داریم و قرارداد نسخه نمیدیم یا نزدیک 40 تومن باید سفته بدون رسید بدی که خدافظی کردم اومدم بیرون

من یکی از دوستان قدیمی ام تو این شرکت کار می کرده بهم گفته بود شرایط رو منم برای تجربه خودم رفتم که کاش نمی رفتم

از این شرکت هایی هستن که سالی شونصد نفر رو استخدام می کنن همه میرن! 3 نفر توی اون مدت اومدن برگه تسویه امضا کنن خدافظی کردن با بقیه رفتن

نکات مثبت
هیچی
نکات منفی
همه چی
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Bahman 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته