جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

باگلوس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.bugloos.nl
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت باگلوس: جذب نیرو برای شرکت دیگر بدون اطلاع به مصاحبه شونده قبل از حضور

یک سال پیش
Front end
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 9 تجربه با میانگین امتیاز 3.11 در جابگای ثبت کرده است.

بنده بعد از کلی مصاحبه با شرکت های ضعیف تصمیم گرفتم دیگه یه مدت رزومه نفرستم ولی اگهی شرکت باگلوس و اینکه شرکت ایرانی هلندی هست من رو جلب کرد و رزومه ارسال کردم .

بعد از تنظیم قرار مصاحبه با بنده و مراجعه به شرکت و برخورد خوبی در ابتدای حضور بود و محیط شرکت هم به نظر چابک میومد اما تعداد کمی حضور داشتن .

بعد از ورود و احوالپرسی از من خواستند که خودم رو معرفی کنم و من شرح دادم کارهامو . ولی فقط سابقه کاری مهم بود و اینکه گفتن حقیقت باعث می شد که روی شما حسابی باز نشه.

مثلا بعد از شرح تجربیاتم توی react , vue , node , sql و غیره از من سوال شد که html و css چطور هست؟

بنده هم طبق معمول سعی کردم حقیقت رو بگم و گفتم کار خودم رو راه می ندازم . راستش اون لحظه خودم رو با سلاطین css مقایسه کردم و نخواستم چیزی که نیستم رو بگم ولی بازخوردی که گرفتم جوری بود که انگار با بلد نیستم و ...

تا اینجا همه چیز تقریبا معمولی بود مثل همه جاهای دیگه و نکته منفی بعد از این بود که نیرو رو برای یه شرکت دیگه می خواستن در واقع واسط جذب نیرو برای یه شرکت دیگه و کاش می گفتن که اینجوریه و از اینکه شرکت خودشون ایرانی - هلندی بود استفاده ابزاری نمی کردن

حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 4000000
تاریخ مصاحبه Bahman 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته