جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کارگزاری رسمی بیمه فرزام

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 5 تجربه
بیمه تهران www.farzaminsurance.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
1.1

تجربه مصاحبه در شرکت کارگزاری رسمی بیمه فرزام: بی نظم، مصاحبه ها متعدد

یک سال پیش
توسعه کسب و کار
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

مصاحبه اول 1 ساعت منتظر مصاحبه کننده موندم برای مصاحبه دوم یه 10 روز طول کشید بعدی هماهنگ بشه!

مصاحبه دوم  مسوول منابع انسانی و مصاحبه کننده بعدی رفته بود. تابلو بود که یادشون رفته بود  مصاحبه دارم، و بهونه 5 الی 10 دقیقه دیر اومدن من رو بیان کردن!

منم مصاحبه و شغل پیشنهادی رو رد کردم و هومنجا بهشون گفتم از نظر من دیگه منتفی هستش و قرار مصاحبه نزارین.

نکات منفی
بی نظمی کاری
حقوق پيشنهادی شما 1
حقوق پیشنهادی آن‌ها 2
تاریخ مصاحبه Dey 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه