جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

هوش ماندگار شایا

سال تاسیس 2019 11-50 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران ishaya.ir
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
3

تجربه مصاحبه در شرکت هوش ماندگار شایا: مصاحبه خوب

یک ماه پیش
Front end
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 7 تجربه با میانگین امتیاز 3.71 در جابگای ثبت کرده است.

مرحله اول مصاحبه فنی از طریق اسکایپ بود و مرحله دوم مصاحبه نهایی با مدیر فنی به صورت حضوری. همه چیز مناسب و خوب بود و مشکل خاصی رو احساس نکردم.

نکات مثبت
سریع جواب دادن نتیجه مصاحبه برخورد مودبانه مصاحبه کننده مصاحبه سریع بازی رایانه ای تیم جوان و با انگیزه
حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 4500000
تاریخ مصاحبه Esfand 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته