رایانمهر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران rayanmehr.co.ir
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
4.5

تجربه مصاحبه

۵ ماه پیش
برنامه نویس وب
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
کارمندان شرکت

تجربه مصاحبه

وارد ایرانمهر شدم و بعد از معرفی خودم یکی از کارمندان منابع انسانی با لبخند دلگرم کننده به استقبالم آمد و من را تا اتاق مصاحبه مشایعت کرد که خب همین برخورد اولیه بخشی از استرسی را که داشتم برطرف کرد. بعد کمی منتظر نشستم و با چای و آب معدنی از من پذیرایی شد. بعد از چند دقیقه مدیر منابع انسانی و البته مدیر گروهمون  وارد اتاق شدند، هر دو با همان برخورد صمیمی و لبخند دلگرم کننده که باعث شد شک کنم که آیا این دو نفر واقعا اینجا رییس هستند؟!


توی مصاحبه سوالات علمی پرسیدند و یه کم از روحیه کار تیمی و حل کردن چالش ها. تجربه خوبی بود.

در نهایت به کسانی که توی رایانمهر قصد مصاحبه دارند، توصیه میکنم خودتون باشین، چون مدیرعامل و مدیر منابع انسانی شون باهوشن، و سریع فیک بودن آدم ها را تشخیص میدن.

نکات مثبت
نکات منفی
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 4000000
تاریخ مصاحبه فروردین 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته