جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

دانا پرداز قشم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.danapardaz.net
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت دانا پرداز قشم: مصاحبه برای برنامه نویس

۲ ماه پیش
برنامه نویس بک اند
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.90 در جابگای ثبت کرده است.

دو مرحله مصاحبه هر دو حضوری. برای بار اول سوال کتبی دادن و انگار اون براشون مهم بود با اینکه از نظر من سوالات خیلی کلی و تئوری بود. بعد جلسه اول بعد از 20 تا 30 دقیقه معطلی شروع شد سوال فنی زیاد نپرسیدن. کلی گویی بود و بحث بر سر مبلغ. مرحله دوم با مدیر هم 20 دقیقه پشت در بودم. بعد کلی سوال از زندگی شخصی و در نهایی اینکه مبلغ شما زیاده و اینکه شرکت هایی که بودی چون دو سال یکبار عوض کردی یعنی زیاد پابند نیستی . خیلی برخورد بدی بود. 

حقوق پيشنهادی شما 12000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 10000000
تاریخ مصاحبه Bahman 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته