جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات وصل

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران Vasl.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات وصل: برنامه نویس React

۲ ماه پیش
برنامه نویس React
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 3.50 در جابگای ثبت کرده است.

مصاحبه تک مرحله ای بود. بار اول رفتم و دو نفر از برنامه نویس های ارشد یا مدیران شرکت با کمال خوشرویی سوالات تخصصی مربوط به کار پرسیدند و بعد نحوه کار خودشان را نیز به خوبی تشریح کردند.

بعد قرار شد خبر بدن که سه روز بعد خبر دادند و پیشنهاد حقوقی بالاتر از پیشنهاد خودم بهم دادند. از همه نظر اکی بود شرایط.

ولی خب من با شرکت دیگه ای قبلش به توافق رسیده بودم و ازشون تشکر کردم فقط.

نکات مثبت
بیمه تکمیلی حقوق خوب
حقوق پيشنهادی شما 7500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 8100000
تاریخ مصاحبه Amordaad 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته
پاسخ رسمی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات وصل