جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

بیمیتو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران bimito.com
میانگین حقوق ماهانه
4.9 میلیون
4.1

تجربه مصاحبه در شرکت بیمیتو: برنامه نویس اندروید

۲ ماه پیش
برنامه نویس اندروید
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 13 تجربه با میانگین امتیاز 3.34 در جابگای ثبت کرده است.

مرحله اول مصاحبه فنی بود. خیلی عجیب بود مصاحبه کننده آشکارا حوصله نداشت و در عرض ده دقیقه با چند تا سوال خیلی کلی فنی مصاحبه رو جمع کرد. حسم این بود که از اول قرار نبود قبول شم و مصاحبه خیلی سر کاری بود. 

حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Bahman 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته